Workshops för föreningar i Fisksätra

Fisksätra Scoutkår bjuder föreningar i Fisksätra till två workshops tillsammans med Scouternas projektgrupp Värsta Fördomen. Dessa workshopar kommer att handla om våra fördomar, normer och värderingar och hur vi förhåller oss till dessa. Dessa föreläsningar är gratis och tar ca Läs mer »