Vi har övergått till Facebook för nyheter.

Sen en tid tillbaka har vi gått över till facebook och epost som primär nyhetskälla för sprida info. https://www.facebook.com/fisksatrascoutkar/ Epost: så kommer all info från ledare @ fisksatrascoutkar.se