Kontakt

Allmänna kontaktvägar.

Är du intresserad av att bli scout. Använd: info@fisksatrascoutkar.se
Vill du ha allmän information om kåren. Använd: info@fisksatrascoutkar.se

Personliga kontaktvägar

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen eller våra avdelningsledare se kontaktuppgifterna till vänster.

Sociala medier:

Facebook och Youtube