Funktionärer

Edvard Samils

Edvard Samils

Webbmaster & sociala medier ansvarig
E-post: webmaster@fisksatrascoutkar.se

Ansvarar över "IT" Så som hemsida, sociala medier osv

Tony Johansen

Tony Johansen

Lokalfogde & Material ansvarig
E-post: lokalfogde@fisksatrascoutkar.se

Ansvarar för lokalen & kårens material

Jonas Bobjörk

Jonas Bobjörk

Stöttar kåren
E-post: ledare@fisksatrascoutkar.se

Stöttar kåren med kunskap om anpassat ledarskap