Gabriel Hast Samils

Gabriel Hast Samils

Leder och ansvarar för styrelsens arbete och kårens verksamhet.

Titel: Kårordförande Postmottagare Kontaktperson för externa medier

E-post: karordf@fisksatrascoutkar.se

Mobil: 0769- 33 22 53

Postmottagare

Kontaktperson för externa medier