Edvard Samils

Edvard Samils

Ansvarar över "IT" Så som hemsida, sociala medier osv

Titel: Webbmaster & sociala medier ansvarig

E-post: webmaster@fisksatrascoutkar.se

Webb o sociala medier