Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Gabriel Hast Samils

Gabriel Hast Samils

Kårordförande Postmottagare Kontaktperson för externa medier
E-post: karordf@fisksatrascoutkar.se
Mobil:
0769- 33 22 53

Leder och ansvarar för styrelsens arbete och kårens verksamhet.

Edvard Samils

Edvard Samils

Vice ordförande
E-post: webmaster@fisksatrascoutkar.se

Stöttar Ordförande & "IT" ansvarig

Malin Davelius

Malin Davelius

Kassör
E-post: info@fisksatrascoutkar.se

Har hand om ekonomin i kåren

Foto saknas

Sanna Elstad

Sekreterare
E-post: info@fisksatrascoutkar.se

Dokumenterar styrelsemöten

Jonas Bobjörk

Jonas Bobjörk

Ledarmot
E-post: ledare@fisksatrascoutkar.se

Stöttar styrelsen och kåren.