Dags för nacka fejd.

Det är nu dags för nacka fejd. 😀

Nacka fejden lördag 3 Oktober

Vi möts på stationen kl 07:40 för åka till nacka fejden.