Inget möte denna vecka pga sportlov.

Det är sportlov denna vecka innebär inget scoutmöte denna vecka. Gäller alla avdelningar.

9 Mars har endast spårare och upptäckare möte.