Trygga möten i våran kår

Vi har ett krav på att alla ledare, styrelseledamöter och funktionärer skall gå kursen Trygga Möten.
Denna görs enklast via webben och när du har gjort kursen, skickar du en kopia på intyget till kårordföranden